Помилка
  • Table './vkdtj_db/vazor_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS vazor_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
  • Table './vkdtj_db/vazor_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM vazor_vvisitcounter WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01")) AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01") + INTERVAL 1 MONTH)
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ"

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ

Қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятиеро, ки бо амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ алоқаманд мебошанд, ба танзим дароварда, системаи кафолатҳои қонуният, таъмини риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро ҳангоми амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ муқаррар менамояд.


БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ


Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ
Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:
- фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ - намуди фаъолиятест, ки ба таври ошкоро ё ғайриошкоро аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар доираи салоҳияти худ бо роҳи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, моликият, таъмини амнияти ҷамъият ва давлат аз таҷовузҳои ҷиноятӣ амалӣ карда мешавад;
- мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣҷїустуҷӯӣ воҳидҳои оперативии мақомоти давлатии тибқи қисми 1 моддаи 13 Қонуни мазкур ваколатдор, ки дар доираи салоҳияти худ фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро амалӣ менамоянд;
- прокурори ваколатдор - прокуроре, ки дар доираи салоҳияти худ ҳуқуқи шинос шудан бо ҳуҷҷатҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва санҷиши қонунӣ будани қарорҳои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро оид ба гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дорад;
- чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯи системаи чораҳои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба таври ошкоро ё ғайриошкоро аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ татбиқ мегардад;
- пурсиши оперативӣ - ҷамъоварии маълумоти возеҳ аз суханони шахси пурсидашаванда, ки ҳақиқатан ё эҳтимолан дорои чунин маълумот мебошад ва он барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аҳамият дорад;
- ҷамъоварии маълумот - гирифтани иттилооте, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ муҳиманд тавассути фиристонидани дархост ба шахси воқеӣ ё ҳуқуқие, ки чунин маълумотро дорад ё мумкин дошта бошад, ҳамчунин дастрас намудани он тавассути шиносшавии бевосита бо сарчашмаҳои моддии дахлдор, аз он ҷумла, аз манбаъҳои маълумоти оперативӣ, криминалистӣ ва дигар манбаъҳои маълумотии (баҳисобгирии) системаи иттилоотӣ ва аз дигар сарчашмаҳо;
- ҷамъоварии оперативии намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ - дарёфт намудан, гирифтан ва нигоҳ доштани (консерватсияи) сарчашмаҳои моддии иттилооте, ки дар худ изҳои ҷиноят ё изҳои шахси ҷиноят содирнамударо доранд, ҳамчунин ашёе, ки ба сифати объекти ҷиноят хизмат кардаанд ё метавонанд чун воситаи муайян намудани кирдори барои ҷамъият хавфнок ва шахсони ба он дахлдошта хизмат намоянд бо мақсади муқоиса намудани онҳо бо мавод ё ашёи ҳаммонанде, ки дар шахсони таҳти омӯзиш қарордошта мавҷуданд, барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ;
- ҷустуҷӯи шахсӣ - шакли татбиқи усулҳо ва маҷмўи ҳаракатҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки бевосита аз тарафи корманди мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади дарёфти маълумоти муҳими оперативӣ ва ҳалли вазифаҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешаванд;
- харидории санҷишии оперативӣ - аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба вуҷуд овардани вазъияте, ки дар он таҳти назоратбарии оперативӣ аз шахсе, ки дар содир намудани ҷиноят асоснок гумонбар шудааст, инчунин бо мақсади гирифтани маълумот дар бораи эҳтимолияти фаъолияти ҷиноятӣ ва барои ҳалли дигар вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мол ё ашё бе мақсади истеъмол ва ё ба соҳибияти каси дигар додан музднок ба даст оварда мешавад;
- таҳқиқи оперативии ашё, ҳуҷҷатҳо ва объектҳои дигар - омўзиши ашё, ҳуҷҷатҳо ва объектҳои дигаре, ки дар худ изҳои ҷиноятро нигоҳ доштаанд ё метавонистанд нигоҳ доранд, олоти содир кардани ҷиноят ва ё натиҷаи фаъолияти ҷиноятӣ баҳіисоб рафтаанд ё метавонистанд ба ҳисоб раванд бо мақсади ошкор намудани изҳо ва олотҳои содир кардани ҷиноят ва натиҷаҳои фаъолияти ҷиноятӣ;
- мушоҳидаи оиеративӣ - бо таври босиравӣ (визуалӣ) ё тарзи дигар дарк кардан ва ба қайд гирифтани зуҳурот, ҳодисаҳо, кирдорҳо, возеаҳо ва равандҳое, ки барои ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ муҳиманд;
- ҳаммонандкунии оперативии шахсият ва объектҳои дигар муқарраркунӣ ва айнияткунонии шахс ва объектҳои дигар аз рўи нишонаҳои фардикунонандаи онҳо, ки аз ҷиҳати статикӣ ва динамикӣ тағйирнопазиранд, ҳамчунин бо истифодаи дигар роҳҳое, ки бо дараҷаи кофии эҳтимолият шинохтани шахсият ва дигар объектро имкон медиҳанд;
- муоинаи оперативии манзил, биноҳо, ҳуҷраҳо, иншоот, қитьаҳои маҳал ва воситаҳои нақлиёт - ворид шудан ва азназаргузаронии объектҳои номбаршуда бо мақсади дарёфт намудани изҳои ҷиноят, олотҳои содиркунии ҷиноят, дигар ашё, моддаҳо ё ҳуҷҷатҳое, ки эҳтимол ба содир шудани ҷиноят муносибат доранд, ҳамчунин барои ҳалли дигар вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ;
- назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар - омўзиши мукотиботи хаттӣ ва дигар мукотиботе, ки дар ҳомилҳои моддӣ сабт шудаанд, бо мақсади дарёфт намудани маълумот дар бораи фаъолияти ҷиноятии шахси таҳти омўзиш қарордошта, ошкор намудани алоқаҳои ӯ ва дастрас намудани дигар маълумоте, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат мекунанд;
- гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо - тавассути воситаҳои техникӣ гирифтан ва сабт кардани иттилооти акустикии ба воситаи хатти алоқаи телефонӣ ё иттилооти яктарафа интиқолшаванда бо мақсади дарёфти маълумот дар бораи фаъолияти ҷиноятии шахси таҳти омўзиш қарордошта, ошкор намудани алоқаҳои ў ва дастрас намудани дигар маълумоте, ки барои ҳалли вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат менамоянд;
- гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа - тавассути воситаҳои техникӣ гирифтан, тасҳеҳ ва сабт кардани намудҳои гуногуни сигналҳо, ки бо ҳар гуна каналҳои техникии алоқа пахш мегарданд, барои ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ:
- воридсозии оперативӣ - ба гурўҳи ҷиноятӣ ворид намудани корманди мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ё шахсе, ки барои ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба таври махфӣ ба ў мусоидат мекунад;
- таҳвили назоратшаванда - аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ назорат бурдани ҷойивазкунии молҳо, воситаҳо, моддаҳо ё ашё, пеш аз ҳама молҳо, воситаҳо, моддаҳо ва ашёе, ки муомилоти озоди онҳо манъ аст ё гардиши онҳо маҳдуд аст, ҳамчунин ашёе, ки бо роҳҳои ҷиноятӣ ба даст оварда шудаанд ё дар худ изҳои ҷиноятро доранд ва ё олот ё воситаи содир намудани ҷиноят бо мақсади ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ;
- эксперименти оперативӣ - ташкил намудани муҳити сунъии ҳарчи бештар ба воқеият наздик бо мақсади ба вуқўъ овардани воқеаи муайян ё айнан такрор кардани воқеа ё гузаронидани озмоиши муайян дар шароитҳои пурра идорашаванда ва таҳти назоратбарии мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, бо ҷалб намудани шахсе, ки дар бораи фаъолияти зиддиҳуқуқиаш маълумот мавҷуд аст, бе хабардор намудани ў ҷиҳати иштирок дар эксперименти оперативӣ бо мақсади тасдиқи содир намудани ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ аз ҷониби ин шахс ва ҳамчунин огоҳкунӣ, ошкорнамоӣ, пешгирӣ ва кушодани ҷиноят ба муқобили моликият, тартиби амалӣ намудани фаъолияти иқтисодӣ, амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ, ҷиноятҳои вазнин, махсусан вазнин ё ҷиноятҳое, ки метавонанд ба амнияти миллӣ зарар расонанд;
- таъсиси шахси ҳуқуқӣ - ташкили корхона ва ё ташкилот (ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, ширкатҳои хусусӣ, намояндагӣ, филиалҳо ва ғайра) бо мақсади мубориза бо ҷиноятҳои муташаккил ва ҳалли дигар вазифаҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ.
Моддаи 2.Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, иборат мебошад.
Моддаи 3. Вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз инҳо иборатанд:
1) ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва кушодани ҷиноятҳо, ҳамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин ҷиноятҳоро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда;
2) ҷустуҷӯи шахсони аз мақомоти тҳқѕиқ, тафтиш ва суд пинҳоншуда, аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашинамуда,ҳіамчунин ҷустуҷӯи шахсони бедарак гумшуда;
3) ба даст овардани маълумот дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид менамоянд;
4) муайян намудани номгӯй ва ҷойи молу мулки аз ҷониби суд мусодирашаванда.
Моддаи 4. Принсипҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба принсипҳои қонуният, инсондӯстӣ, баробарӣ дар назди қонун, эҳтиром ва риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, пинҳонкорӣ, ҷамъбастагии усул ва воситаҳои ошкоро ва ғайриошкоро асос меёбад.
Моддаи 5. Кафолатҳои риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо барои ноил шудан ба ҳадаф ва иҷрои вазифаҳои муқаррарнамудаи Қонуни мазкур амалӣ карда мешавад. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ риояи ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандро ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, дахлнопазирии манзил ва маҳрамияти мукотиба, сӯҳбатҳои телефонӣ, муросилот ва мухобироти шахсӣ таъмин менамояд.
2. Агар шахс чунин шуморад, ки ҳаракати мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ боиси вайрон намудани ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ гардидааст, ҳуқуқ дорад нисбати ин ҳаракатҳо ба мақомоти болоии амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, прокурор ва ё суд (судя) шикоят кунад.
3. Шахсе, ки гуноҳи ӯ дар содир намудани ҷиноят мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун исбот нашудааст, яъне нисбати ӯ оғози парвандаи ҷиноятӣ рад карда шудааст ва ё бо сабаби мавҷуд набудани ҳодисаи ҷиноят ё бинобар дар кирдори ӯ мавҷуд набудани таркиби ҷиноят парвандаи ҷиноятӣ қатъ карда шудааст ва ӯ далелҳое дорад, ки нисбаташ чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида шудаанд ва чунин шуморад, ки дар ин ҳолат ҳуқуқҳояш вайрон карда шудаанд, ҳуқуқ дорад аз мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маълумоти дар борааш бадастомадаро дар он ҳадде, ки талаботи пинҳонкорӣ иҷозат медиҳад ва ифшои сирри давлатиро истисно менамояд, талаб кунад. Агар талаби ӯ дар бораи додани маълумоти дархосткардааш рад карда шавад ё агар шахси мазкур пиндорад, ки маълумот дар ҳаҷми пурра ба вай дода нашудааст, метавонад тибқи тартиби муайяннамудаи қонун ба мақомоти болоии амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, прокурор, суд (судя) шикоят кунад. Дар ҷараёни баррасии парванда дар суд вазифаи исботи асоснокии радди пешниҳоди маълумот ба ин шахс, аз он ҷумла, дар ҳаҷми пурра ба зиммаи мақомоти дахлдори амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузошта мешавад.
4. Бо мақсади таъмини баррасии пурра ва ҳаматарафаи парванда мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ӯҳдадор аст бо талаби прокурори ваколатдор ё судя ҳуҷҷатҳои оперативӣ-хизматии дорои иттилоот дар бораи маълумоте, ки барои пешниҳод намудани онҳо ба аризадиҳанда рад карда шудааст, диҳанд, ба истиснои маълумот оид ба шахсоне, ки ба гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ворид карда шудаанд, дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва шахсоне, ки ба таври махфӣ ба онҳо мусоидат мекунанд.
5. Дар ҳолати беасос эътироф намудани қарори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ оид ба радди пешниҳод намудани маълумоти зарурӣ ба аризадиҳанда, прокурор ё судя метавонад мақоми зикршударо вазифадор созад, ки ба аризадиҳанда маълумоти дар қисми 3 моддаи мазкур зикршударо пешниҳод намояд.
6. Маводи дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бадастомада нисбати шахсоне, ки гуноҳи онҳо мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун дар содир кардани ҷиноят исбот нашудааст, дар муддати шаш моҳ баъд аз лаҳзаи қабули қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи ҷиноятӣ ва ё қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ нигоҳ дошта, сипас нобуд карда мешаванд, агар манфиатҳои хизматӣ ё адолати судӣ тартиби дигарро талаб накунанд. Фонограмма ва маводи дигари дар натиҷаи гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва гуфтугузорҳои дигар бадастомадаи шахсоне, ки нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда нашудааст, дар давоми шаш моҳ аз лаҳзаи қатъ гардидани гўш кардан нобуд карда мешаванд ва дар ин хусус протоколи дахлдор тартиб дода мешавад. Суди (судяи) дахлдор се моҳ пеш аз нобуд кардани маводе, ки натиҷаҳои чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро инъикос менамоянд ва ин чорабиниҳо дар асоси қарори он гузаронида шудаанд, хабардор карда мешавад.
7. Ба мақомоти (шахсони мансабдори) амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ амалҳои зерин манъ аст:
1) гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба манфиати ягон ҳизби сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла динӣ;
2) иштироки ғайриошкоро дар кори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ҳамчунин дар фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз он ҷумла динии бо тартиби муқарраргардида ба қайд гирифташуда ва манънашуда бо мақсади таъсир расонидан ба фаъолияти онҳо;
3) бе розигии шаҳрвандон ифшо намудани маълумоти мансуб ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, шаъну шараф ва дигар манфиатҳои шаҳрвандон, ки дар ҷараёни гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маълум гардидаанд, ба истиснои мавридҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст;
4) ба таври бевосита ё бавосита таҳрик кардан, моил сохтан ва ё водор намудан ба содир кардани ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ (иғво);
5) сохтакории натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ.
8. Дар сурати аз тарафи мақомоти (шахси мансабдори) амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вайрон намудани ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ мақомоти (шахси мансабдори) болоии амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, прокурор ё суд (судя) вазифадоранд, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои барқарор кардани ин ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунӣ ва (ё) ҷуброни зарари расонидашуда чораҳо андешанд.
9. Аз ҷониби кормандони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вайрон кардани талаботи Қонуни мазкур ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ боиси ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.
10. Ҳангоми бо қарори прокурор, суд (судя) норозӣ будани шахс ё мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, аз он ҷумла, аз рӯи ҳолатҳое, ки дар моддаҳои 8 ва 9 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, онҳо ҳуқуқ доранд нисбат ба қарори прокурор, суд (судя) ба прокурори болоӣ ва ё суди болоӣ шикоят намоянд.
БОБИ 2. ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИҲОИ ОПЕРАТИВӢ - ҶУСТУҶӮӢ
Моддаи 6. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ чорабиниҳои зерини оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешаванд:
1) пурсиши оперативӣ;
2) ҷамъоварии маълумот;
3) ҷамъоварии оперативии намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ;
4) ҷустуҷӯи шахсӣ;
5) харидории санҷишии оперативӣ;
6) таҳқиқи оперативии ашё, ҳуҷҷатҳо ва объектҳои дигар;
7) мушоҳидаи оперативӣ;
8) ҳаммонандкунии оперативии шахсият ва объектҳои дигар;
9) муоинаи оперативии манзил, биноҳо, ҳуҷраҳо, иншоот, қитъаҳои маҳал ва воситаҳои нақлиёт;
10) назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар;
11) гўш кардани гуфтугўҳои телефонӣ ва сабти онҳо;
12) гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа;
13) воридсозии оперативӣ;
14) таҳвили назоратшаванда;
15) эксперименти оперативӣ;
16) таъсиси шахси ҳуқуқӣ.
2. Ба номгӯи зикршудаи чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо тавассути қонун тағйиру иловаҳо ворид карда мешаванд.
3. Ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар қатори чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯие, ки дар қисми 1 ҳамин модда пешбинӣ шудаанд, ҳамчунин ҳаракатҳои оперативӣ-ҷустуҷӯии зерин истифода бурда мешаванд: муҳосира, камингирӣ, ғасб, думболагирӣ ва тавсияи маҳал, ки барои пешгирии ҷиноятҳо ва (ё) дастгир намудани шахси ҷиноятро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда равона карда шудаанд.
4. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ҳалли вазифаҳои бо Қонуни мазкур муайяншуда метавонанд корхонаи ривоятбандишударо дар шакли шахси ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагии онҳоро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис диҳанд.
5. Дар рафти амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз системаҳои иттилоотӣ, сабтҳои видео ва аудио, кино, суратгирӣ, ҳамчунин дигар воситаҳои техникӣ ва воситаҳои дигаре, ки ба ҳаёт ва саломатии одамон ва муҳити зист зарар намерасонанд, истифода мешавад.
6. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вобаста ба назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар, гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ бо роҳи васл шудан ба дастгоҳҳои шабакаҳои корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо сарфи назар аз шаклҳои моликияташон, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки хизматрасонӣ ва воситаҳои алоқаро пешкаш мекунанд, барои гирифтани иттилоот аз каналҳои техникии алоқа бо истифодаи қувва ва воситаҳои оперативӣ-техникии мақомоти амнияти миллӣ, корҳои дохилӣ, назорати маводи нашъаовар ва назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо тартиби муайяннамудаи Қонуни мазкур, санадҳои меъёрии байниидоравӣ ва (ё) созишномаҳо байни мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешаванд.
7. Шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вазифаҳои марбут ба онро бо роҳи иштироки шахсӣ дар ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо истифодаи кӯмаки шахсони мансабдор ва мутахассисоне, ки дорои донишҳои илмӣ, техникӣ ва дигар донишҳои махсус мебошанд ва ҳамчунин, шаҳрвандони алоҳида бо розигии онҳо ба таври ошкоро ва ғайриошкоро ҳал менамоянд.
8. Ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки тибқи Қонуни мазкур ваколатдор нестанд, гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва истифодаи воситаҳои махсус ва воситаҳои дигари техникии барои гирифтани иттилооти ғайриошкоро таъиншуда (коркардшуда, мутобиқшуда, барномарезишуда) манъ аст.
9. Иҷозатномадиҳӣ оид ба коркард, истеҳсол, ба соҳибияти каси дигар додан, соҳиб шудан ба воситаҳои махсуси техникии барои гирифтани иттилооти ғайриошкоро таъиншуда ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
10. Номгӯи намудҳои воситаҳои махсуси техникие, ки барои ғайриошкоро ба даст овардани иттилоот дар ҷараёни амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таъин гардидаанд, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Моддаи 7. Асосҳои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Асосҳо барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ инҳоянд:
1) мавҷуд будани парвандаи ҷиноятии оғозшуда;
2) ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маълум гардидани маълумот дар бораи:
- аломатҳои кирдори ҷиноятии тайёршаванда, содиршаванда ё содиршуда, ҳамчунин дар бораи шахсоне, ки онро тайёр ё содир мекунанд ё содир кардаанд, агар барои ҳалли масъалаи оғози парвандаи ҷиноятӣ асосҳои кофӣ мавҷуд набошанд;
- ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд;
- шахсоне, ки аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳон мешаванд ё аз адои ҷазои ҷиноятӣ саркашӣ мекунанд;
- шахсони бедарак гумшуда ва ёфт шудани ҷасадҳои шинохтанашуда;
3) супориши мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ё таъиноти суд (судя) аз рўи парвандаҳои ҷиноятии дар пешбурди онҳо қарордошта;
4) дархости мақомоти дигари амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мутобиқи асосҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда;
5) қарор дар бораи татбиқи чораҳои амниятӣ нисбати шахсони ҳифзшаванда, ки аз ҷониби мақомоти давлатии ба он ваколатдоршуда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд;
6) дархости мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷӣ ё созмонҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ тибқи шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчунин ҳуқуқ доранд дар доираи ваколатҳои худ маълумотҳоеро ҷамъоварӣ намоянд, ки ҷиҳати қабули қарорҳои зерин заруранд:
1) дар бораи иҷозат додан ба маълумоте, ки дорои сирри давлатӣ мебошанд;
2) дар бораи иҷозат додан ба корҳое, ки бо истифодабарии объектҳои барои ҳаёт ва саломатии одамон, ҳамчунин муҳити зист хатари зиёддошта алоқаманд мебошанд;
3) дар бораи иҷозат додан барои иштирок дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ё додани рухсат барои дастрасӣ ба маводе, ки дар натиҷаи амалӣ гардидани он ба даст оварда шудаанд;
4) дар бораи муқаррар намудан ё нигоҳ доштани муносибатҳои ҳамкорӣ бо шахс ҳангоми тайёр кардан ва гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ;
5) дар бораи таъмини амнияти мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ;
6) дар бораи иҷозат додан ба фаъолияти хусусии детективӣ ва муҳофизавӣ.
Моддаи 8. Шартҳои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Шаҳрвандӣ, миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсилот, вазъи иҷтимоӣ ва молу мулкӣ, мансаби шахс, ҳамчунин мансубият ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ наметавонанд барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ нисбат ба ӯ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон монеъ шаванд, агар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошад.
2. Гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки ҳуқуқҳои конститутсионии инсон ва шаҳрвандро ба махфияти мукотиба, гуфтугӯҳои телефонӣ, муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигаре, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, ҳамчунин ҳуқуқи дахлнопазирии манзилро маҳдуд мекунанд, тибқи қарори асосноки мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо дархости прокурори ваколатдор ва иҷозати судя ва дар сурати мавҷуд будани маълумоти зерин роҳ дода мешавад:
1) дар бораи аломатҳои кирдори ҷиноятии тайёршаванда, содиршаванда ё содиршуда, ки нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист;
2) дар бораи шахсони кирдори ҷиноятиро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда, ки нисбат ба он пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист;
3) дар бораи ҳодиса ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд.
3. Дар ҳолатҳои таъхирнопазир, ки мумкин аст боиси содир шудани ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин гарданд, ҳамчунин дар мавриди мавҷуд будани маълумот дар бораи ҳодисаҳо ё ҳаракатҳое (беҳаракатие), ки ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунанд, дар асоси қарори тасдиқнамудаи яке аз роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ- ҷустуҷӯии пешбининамудаи қисми 2 моддаи мазкур бо ҳатман ба таври хаттӣ хабардор намудани прокурори ваколатдор ва судяи дахлдор дар давоми 24 соат иҷозат дода мешавад. Дар давоми 48 соат аз лаҳзаи оғози гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мақомоти амаликунандаи он ӯҳдадор аст дар бораи гузаронидани чунин чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо тартиби дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинигардида қарори судяро гирад ё гузаронидани онро қатъ намояд.
4. Дар ҳолати ба вуҷуд омадани таҳдид ба ҳаёт, саломатӣ ва моликияти шахсони алоҳида, мувофиқи ариза ва ё розигии хаттии онҳо иҷозат дода мешавад, ки гуфтугӯҳои тавассути телефонҳои онҳо бурдашаванда дар асоси қарори тасдиқнамудаи яке аз роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гўш карда, сабт шаванд ва оид ба он ҳатман дар давоми 24 соат ба таври хаттӣ ба прокурори ваколатдор ва суди (судяи) дахлдор хабар дода шавад.
5. Гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва гуфтугузорҳои дигар танҳо нисбати шахсоне раво дида мешавад, ки дар содир кардани ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин гумонбар ё айбдор шудаанд, ҳамчунин нисбати шахсоне, ки дар бораи ҷиноятҳои мазкур метавонанд маълумот дошта бошанд. Фонограммаҳое, ки дар натиҷаи гўш кардани гуфтугўҳои телефонӣ ва ё гуфтугузорҳои дигар ба даст омадаанд, дар шакли мӯҳршуда, дар шароите, ки имконияти аз ҷониби шахсони бегона гўш кардан ва нусхабардории онҳоро истисно мекунад, нигоҳ дошта мешаванд.
6. Ҳангоми оғози парвандаи ҷиноятӣ нисбати шахсе, ки гуфтугӯгои телефонӣ ва гуфтугузорҳои дигари ў мутобиқи Қонуни мазкур гўш карда мешаванд, фонограмма, сабти гуфтугўҳо ва дигар гуфтугузорҳо ба муфаттиш барои ҳамроҳ кардан ба парвандаи ҷиноятӣ ба сифати далелҳои шайъӣ дода ё фиристода мешаванд. Тартиби минбаъдаи истифодаи онҳо тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
7. Харидории санҷишии оперативӣ ва (ё) таҳвили назоратшавандаи ашё, мавод ва маҳсулоте, ки муомилоти озоди онҳо манъ аст ё гардиши онҳо маҳдуд аст, ҳамчунин эксперименти оперативӣ ё воридсозии оперативии шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчунин шахсоне, ки ба онҳо мусоидат мекунанд, дар асоси қарори тасдиқнамудаи яке аз роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронида мешавад.
8. Гузаронидани эксперименти оперативӣ танҳо бо мақсади ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва кушодани ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин, ҳамчунин бо мақсади ошкор ва муайян намудани шахсони онҳоро тайёркунанда, содиркунанда ё содиркарда иҷозат дода мешавад.
9. Воридсозии оперативии шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ба истиснои кормандони штатии ғайриошкоро, танҳо бо иҷозати роҳбарони мақомоте, ки дар қисми 1 моддаи 13 Қонуни мазкур нишон дода шудаанд, сурат мегирад.
10. Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар асосҳои пешбининамудаи бандҳои 1), 2), 3), 4) ва 6) қисми 2 моддаи 7 Қонуни мазкур гузаронидани чорабиниҳои дар бандҳои 9), 10), 11) ва 12) қисми 1 моддаи 6 Қонуни мазкур нишондодашуда манъ аст.
11. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯие, ки амнияти мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро таъмин менамоянд, мутобиқи Қонуни мазкур ва танҳо дар доираи ваколатҳои ин мақомот гузаронида мешаванд. Аз рӯи асосҳои пешбининамудаи банди 5) қисми 2 моддаи 7 Қонуни мазкур гузаронидани чорабиниҳои дар бандҳои 9), 10), 11) ва 12) қисми 1 моддаи 6 Қонуни мазкур нишондодашуда дар сурати мавҷуд будани розигии хаттии шаҳрванд бе қарори судя мумкин аст.
Моддаи 9. Асосҳо ва тартиби баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Баррасии мавод дар бораи маҳдуд кардани ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон ба махфияти мукотиба, гуфтугӯҳои телефонӣ, муросилоти почта, хабарҳои телеграфӣ ва хабарҳои дигар, ки тавассути шабакаҳои алоқаи барқӣ ва алоқаи почта интиқол мешаванд, дахлнопазирии манзил ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз ҷониби прокурори ваколатдор, судя, чун қоида, дар ҷои гузаронидани чунин чорабиниҳо ё дар маҳалли ҷойгиршавии мақомоте, ки гузаронидани онҳоро дархост намудааст, сурат мегирад. Маводи номбурдаро прокурори ваколатдор, судя бе иштироки котиб, шахсан ва фавран баррасӣ менамоянд. Прокурори ваколатдор, судя ҳақ надоранд, ки баррасии чунин маводро дар ҳолати пешниҳод гардидан рад намоянд.
2. Асос барои аз ҷониби судя ҳал намудани масъалаи гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки ҳуқуқҳои конститутсионии дар қисми 1 ҳамин модда пешбинишудаи шаҳрвандонро маҳдуд мегардонад, қарори асосноки аз ҷониби яке аз роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ тасдиқшуда ва дархости прокурори ваколатдор мебошад. Номгӯи категорияи роҳбаронеро, ки дар қисми 7 моддаи 8 ва моддаи мазкур пешбинӣ шудаанд, санадҳои меъёрии ҳуқуқии идоравӣ муқаррар менамоянд.
3. Бо талаби судя мумкин аст ба ў ҳамчунин маводи дигаре, ки ба асосҳои гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дахл доранд, ба истиснои маълумот дар бораи шахсони ба гурўҳҳои муташаккили ҷиноятӣ воридкардашуда, дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва дар бораи шахсоне, ки ба таври махфӣ ба онҳо мусоидат менамоянд, дар бораи ташкил ва тактикаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ пешниҳод карда шаванд.
4. Аз рўи натиҷаҳои баррасии маводи пешниҳодшуда судя гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷўии дахлдорро, ки он ҳуқуқҳои конститутсионии дар қисми 1 ҳамин модда пешбинишудаи шаҳрвандонро маҳдуд мегардонад, иҷозат медиҳад ё гузаронидани онро рад мекунад ва дар ин бора қарори асоснок мебарорад. Қарори бо мӯҳр тасдиқгардида, дар як вақт бо баргардонидани маводи пешниҳодшуда ба ташаббускори гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ супорида мешавад.
5. Мўҳлати амали қарори қабулкардаи судя аз рўзи баровардани он бо шабонарўз ҳисоб карда мешавад ва аз шаш моҳ зиёд буда наметавонад, агар дар худи қарор мӯҳлати дигар нишон дода нашуда бошад. Дар ин ҳолат ҷараёни мўҳлат қатъ намегардад. Дар сурати зарурати тамдиди мӯҳлати амали қарор судя дар асоси маводи аз сари нав пешниҳодшуда қарори нав қабул менамояд.
6. Дар сурати аз ҷониби судя рад намудани гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯие, ки ҳуқуқҳои конститутсионии дар қисми 1 ҳамин модда пешбинишудаи шаҳрвандонро маҳдуд мекунад, прокурори ваколатдор ҳақ дорад доир ба ҳамин масъала ба суди болоӣ муроҷиат намояд.
7. Шахсони мутасаддии мақомоти прокуратура ва судӣ барои ҳифзи маълумоте, ки дар ҳуҷҷатҳои оперативӣ-хизматии пешниҳодшуда мавҷуданд, шароит фароҳам меоваранд ва барои гум кардан ё ифшо намудани онҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
Моддаи 10. Таъмини иттилоотӣ ва ҳуҷҷатноккунии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо мақсади ҳалли вазифаҳои тибқи Қонуни мазкур ба зиммаашон гузошташуда, ҷамъоварӣ ва мураттабсозии маълумот метавонанд системаҳои иттилоотӣ барпо намуда, онҳоро истифода баранд, ҳамчунин парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ оғоз намоянд.
2. Дар сурати мавҷуд будани асосҳое, ки дар бандҳои 1), 2), 3), 4), 5) ва 6) қисми 1 моддаи 7 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, бо мақсади ҷамъоварӣ ва мураттабсозии маълумотҳо, санҷиш ва баҳодиҳӣ ба натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчунин дар асоси онҳо аз ҷониби мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қабул кардани қарорҳои дахлдор парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ оғоз карда мешаванд.
3. Оғоз намудани парвандаи баҳисобгирии оперативӣ барои маҳдуд гардонидани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионӣ, ҳамчунин манфиатҳои қонунии инсон ва шаҳрванд асос шуда наметавонад.
4. Парвандаи баҳисобгирии оперативӣ дар сурати ҳал шудани вазифаҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки дар моддаи 3 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, ҳамчунин муқаррар кардани ҳолатҳое, ки дар бораи воқеан имконнопазир будани ҳалли ин вазифаҳо гувоҳӣ медиҳанд, қатъ карда мешавад.
5. Номгўи парвандаҳои баҳисобгирии оперативӣ ва тартиби пеш бурдани онҳо бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ муайян карда мешаванд.
Моддаи 11. Истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро барои тайёр ва амалӣ гардонидани ҳаракатҳои тафтишотӣ ва судӣ, гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷиҳати ошкор намудан, огоҳонидан, пешгирӣ кардан ва кушодани ҷиноятҳо, ошкор ва муайян намудани шахсони тайёркунанда, содиркунанда ё содиркардаи онҳо, ҳамчунин барои ҷустуҷӯи шахсони аз мақомоти таҳқиқ, тафтиш ва суд пинҳоншуда, аз адои ҷазо саркашинамуда, бедарак гумшуда ва муайян намудани молу мулки мусодирашаванда истифода бурдан мумкин аст.
2. Натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мумкин аст ба сифати асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ хизмат намоянд, ба мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ё суде (судяе), ки парвандаи ҷиноятӣ дар пешбурди ӯ қарор дорад, пешниҳод гарданд, ҳамчунин барои исботи марбут ба парвандаҳои ҷиноятӣ тибқи қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шаванд.
3. Пешниҳоди натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ё суд (судя) дар асоси қарори роҳбари мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
4. Натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ нисбати шахсони дар бандҳои 1), 2), 3), 4) ва 6) қисми 2 моддаи 7 Қонуни мазкур пешбинишуда барои ҳалли масъалаҳо оид ба додани иҷозат ба намудҳои фаъолияти нишондодашуда ба назар гирифта мешаванд.
5. Ҳангоми дар парвандаи ҷиноятӣ ба сифати далелҳо истифода намудани натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонанд дар хусуси аслӣ будани онҳо, пайдоиш ва ҳолатҳои ба даст овардани ин маълумотҳо пурсиш карда шаванд. Дар ин маврид шахсоне, ки ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ворид карда шудаанд ва кормандони штатии ғайриошкоро метавонанд фақат бо розигии хаттии онҳо, ба истиснои ҳолатҳои аз ҷониби онҳо содир кардани ҷиноят, пурсиш карда шаванд.
6. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мутобиқи шартномаҳои байналмилалӣ ва бо риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро ба давлатҳои дигар ройгон пешкаш менамоянд.
7. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ки дар ҳудуди як давлат оғоз шуда, дар ҳудуди давлати дигар идома ёфтааст ё ба итмом расидааст, қонунӣ эътироф карда мешаванд, агар онҳо бо риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуда бошанд. Натиҷаҳои ин фаъолият бо риояи муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд.
Моддаи 12. Ҳифзи маълумот дар бораи мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Маълумот дар бораи қувваҳо, воситаҳо, манбаъҳо, усулҳо ва нақшақои ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯии ғайриошкоро истифодашаванда ё истифодашуда ва натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, маълумот дар бораи шахсони ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ воридкардашуда, дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва дар бораи шахсони ба онҳо ба таври махфӣ мусоидаткунанда, ҳамчунин маълумот дар бораи ташкил ва тактикаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ сирри давлатӣ ҳисоб меёбанд ва ошкор намудани онҳо танҳо дар асоси қарори аз ҷониби роҳбари мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ тасдиқшуда метавонад сурат гирад.
2. Ошкор кардани маълумот дар бораи шахсони ба гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ воридкардашуда, дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯи ва ҳамчунин дар бораи шахсоне, ки ба онҳо ба таври махфӣ мусоидат мекунанд ё мусоидат кардаанд, фақат бо розигии хаттии онҳо, ба истиснои ҳолатҳои аз ҷониби онҳо содир кардани ҷиноят, мумкин аст.
3. Қарори судя дар хусуси гузаронидани чорабинии оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва маводе, ки барои қабули чунин қарор асос гардидаанд, танҳо дар мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ маҳфуз дошта мешаванд.
4. Ҳуҷҷатҳои оперативӣ-хизматӣ, ки натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро инъикос менамоянд, ба суд (судя), прокуроре, ки риояи қонуниятро дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ назорат мекунад, ҳамчунин ба мақоми таҳқиқ ва муфаттиш, ки дар пешбурдашон парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд аст, ба мақомоти дигари амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ бо тартиб ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қонуни мазкур пешниҳод шуда метавонанд.

БОБИ 3. МАҚОМОТИ АМАЛИКУНАНДАИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ

Моддаи 13. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба воҳидҳои оперативии зерин дода мешавад:
1) мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
2) мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
3) мақомоти мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
4) мақомоти адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
5) мақомоти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
6) мақомоти назорати маводи нашъаовари Ҷумҳурии Тоҷикистон;
7) Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
8) мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Ба номгӯи мазкури мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо тавассути қонун тағйиру иловаҳо ворид карда мешаванд. Роҳбарони мақомоти мазкур номгӯи воҳидҳои оперативиеро, ки ҳуқуқ доранд фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро амалӣ гардонанд, ваколат, сохтор ва ташкили кори онҳоро муайян менамоянд.
3. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ вазифаҳои муайянкардаи Қонуни мазкурро танҳо дар доираи ваколатҳои худ, ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунанд, иҷро менамоянд.
4. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар доираи салоҳияти худ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии ҳуқуқиеро қабул менамоянд, ки тартиб, ташкил ва тактикаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ҳаракатҳои оперативӣ-ҷустуҷӯиро ба танзим медароранд.
5. Воҳидҳои оперативии мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ ҳуқуқ доранд дар якҷоягӣ бо кормандони мақомот ва муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар изоляторҳои (тавқифгоҳҳои) тафтишотӣ ва муассисаҳои системаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ гузаронанд.

Моддаи 14. Ӯҳдадориҳои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Ҳангоми ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии дар Қонуни мазкур муайяншуда мақомоти барои амалӣ намудани он ваколатдор ӯҳдадоранд:
1) дар доираи ваколатҳои худ барои ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии инсон ва шаҳрванд, моликият, ҳамчунин барои таъмини амнияти ҷамъият ва давлат тамоми чораҳои заруриро андешанд;
2) дар доираи ваколатҳои худ супоришҳои хаттии мақомоти таҳқиқ, муфаттиш, прокурор ва қарори судро (судяро) оид ба гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз рўи парвандаҳои ҷиноятие, ки дар пешбурди онҳо қарор доранд, иҷро намоянд;
3) дар асос ва бо тартиби пешбининамудаи қонунгузорӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дархости созмонҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва хадамоти махсуси дахлдори давлатҳои хориҷиро иҷро намоянд;
4) ба мақомоти дигаре, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро амалӣ мегардонанд, оид ба фаъолияти зиддиҳуқуқии ба онҳо маълумшуда, ки ба ваколати ин мақомот мансубанд, хабар диҳанд ва ба онҳо кӯмаки зарурӣ расонанд;
5) қоидаҳои пинҳонкориро (конспиратсияро) ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ риоя намоянд;
6) барои таъмини амният ва маҳфуз доштани молу мулки кормандони худ, шахсони ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидаткунанда, иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ ва ҳамчунин хешовандони наздики онҳо аз таҷовузҳои ҷиноятӣ бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намоянд.

Моддаи 15. Ҳуқуқҳои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Ҳангоми ҳалли вазифаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мақомоти амаликунандаи он ҳуқуқ доранд:
1) чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯии дар моддаи 6 Қонуни мазкур номбаршударо ошкоро ва ғайриошкоро гузаронанд, ҳангоми гузаронидани онҳо ҳуҷҷатҳо, ашё, мавод ва иттилоот ба даст оваранд, ҳамчунин дар сурати ба миён омадани таҳдиди бевосита ба ҳаёт ва саломатии шахс, инчунин таҳдид ба амнияти ҷамъиятӣ, давлатӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ ё экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонии алоқаро қатъ намоянд;
2) муносибатҳои ҳамкории ройгон ё пулакиро бо шахсоне, ки хоҳиши ба таври махфӣ ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат карданро изҳор намудаанд, ба роҳ монанд;
3) дар ҷараёни гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мутобиқи шартнома ва ё мувофиқаи шифоҳӣ биноҳои хизматӣ, молу мулки корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, қисмҳои ҳарбӣ ва ҳамчунин биноҳои истиқоматӣ ва ғайриистиқоматӣ, воситаҳои нақлиёт ва молу мулки дигари шахсони алоҳидаро истифода баранд;
4) бо мақсади пинҳонкорӣ ҳуҷҷатҳои рамзбандикунандаи шахсияти шахсони мансабдор, мансубияти идоравии корхонаҳо, муассисаҳо, дигар ташкилотҳо, воҳидҳо, биноҳо ва воситаҳои нақлиёти мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва ҳамчунин шахсияти шаҳрвандони ба онҳо ба таври махфӣ мусоидаткунандаро истифода баранд;
5) дар якҷоягӣ бо мақомоти дигари амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ таҳияи нақша ва гузаронидани амалиёти маҷмӯъ ва махсусро оид ба безараргардонии ҷинояткорон ба роҳ монанд.
2. Иҷрои талаботи қонунии шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба онҳо чунин талабот пешниҳод шудааст, ҳатмӣ буда, монеъ шудан ба татбиқи он манъ аст.

Моддаи 16. Ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқии шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Ба шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ кафолатҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқии кормандони он мақомоте, ки ба штати он ин шахсон шомиланд, паҳн мегарданд.
2. Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад, ки ба ҳаракатҳои қонунии шахсони мансабдор ва мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дахолат намояд, ба истиснои шахсоне, ки бевосита тибқи қонун чунин ваколатро доранд.
3. Шахси мансабдоре, ки барои амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ваколат дорад, дар рафти гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ танҳо ба сардори бевосита ва мустақими худ итоат менамояд. Ҳангоми гирифтани фармон ё супориши хилофи қонун шахси мансабдори мазкур ӯҳдадор аст, ки қонунро ба роҳбарӣ гирад.
4. Шахси мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ё шахсе, ки ба ӯ мусоидат менамояд, ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ барои расонидани зарар ба ҳуқуқ, озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои ҷамъият ва давлат дар ҳолати қонунӣ будани мудофиаи зарурӣ, зарурати нигоҳ ё таваккали асоснок, ҳамчунин вобаста ба дастгир намудани шахсе, ки дар кирдораш аломатҳои ҷиноят ҷой доранд, ҷавобгар нест.
5. Вақти аз ҷониби шахсони мансабдори мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ иҷро намудани супориши махсус дар гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, ҳамчунин вақти хизмати онҳо дар вазифаҳои корманди штатии ғайриошкорои мақомоти мазкур тибқи қонун ба собиқаи меҳнат барои таъини нафақа ҳисоб карда мешавад.
БОБИ 4. МУСОИДАТИ ШАҲРВАВДОН БА МАҚОМОТИ АМАЛИКУНАНДАИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ ВА ҲИМОЯИ ИҶТИМОИЮ ҲУҚУҚИИ ОНҲО
Моддаи 17. Мусоидати шаҳрвандон ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Шахсони алоҳида бо розигии худи онҳо барои тайёр намудан ё гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонанд ҷалб карда шаванд. Дар чунин ҳолатҳо бо хоҳиши ин шахсон махфияти мусоидати онҳо ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, аз он ҷумла мусоидат тибқи қарордод нигоҳ дошта мешавад. Шахсони мазкур ӯҳдадоранд маълумотеро, ки дар рафти тайёр ё гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба онҳо маълум гардидаанд, ҳамчун сир нигоҳ доранд ва ҳуқуқи ба мақомоти мазкур дидаю дониста пешкаш намудани иттилои бардурўғро надоранд.
2. Мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонанд бо шахсони ба балоғатрасидаи қобили амал, сарфи назар аз шаҳрвандӣ, миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсилот, вазъи иҷтимоӣ ва молу мулкӣ, мансаб ва мансубият ба иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидат дар тайёр намудан ё гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ қарордод банданд.
3. Ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мутобиқи қарордод истифода бурдани мусоидати махфии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили Маҷлиси вакилони халқи Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоят, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судя, прокурор ва адвокат манъ аст.
Моддаи 18. Ҳимояи иҷтимоӣ ва ҳуқуқии шаҳрвандони ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидаткунанда
1. Шахсоне, ки ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат менамоянд, таҳти ҳимояи давлат қарор доранд.
2. Давлат ба шахсоне, ки розианд мутобиқи қарордод ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ мусоидат намоянд, иҷрои ӯҳдадориҳои худро тибқи қарордод кафолат медиҳад, аз он ҷумла, кафолати ҳимояи ҳуқуқии онҳоеро медиҳад, ки аз ҷониби ин шахсон бо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ, ҷамъиятӣ ё ӯҳдадориҳои дигари ба зиммаи онҳо гузошташуда алоқаманданд.
3. Ҳангоми ба миён омадани таҳдиди воқеии таҷовузи зиддиҳуқуқӣ ба ҳаёт, саломатӣ ё молу мулки шахсони алоҳида вобаста ба мусоидати онҳо ба мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчунин хешовандони наздики онҳо, ин мақомот ӯҳдадоранд барои рафъи ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ, муайян намудани гунаҳгорон ва ба ҷавобгарии пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кашидани онҳо чораҳои зарурӣ андешанд.
4. Аъзои гурӯҳи ҷиноятӣ, ки кирдори зиддиҳуқуқӣ содир намуда, он боиси оқибатҳои вазнин нагардидааст ва ӯ барои ҳамкорӣ бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷалб шуда, дар кушодани ҷиноятҳо фаъолона мусоидат карда, зарари расонидашударо ҷуброн намудааст ё ба таври дигар товони зарари расонидашударо талофӣ намудааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад.
5. Шахсоне, ки бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамкорӣ мекунанд ё ба онҳо дар кушодани ҷиноятҳо ё маълум кардани шахсони онҳоро содиркарда кўмак намудаанд, метавонанд бо мукофоти пулӣ ё молӣ қадр гарданд. Мукофотҳои пулию молии гирифтаи шахсони мазкур андозбандӣ намешаванд ва дар эъломияи (декларатсияи) даромадҳо нишон дода намешаванд.
6. Давраи ҳамкории шаҳрвандон мутобиқи қарордод бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамчун шуғли асосӣ ба ҳисоб рафта, ба собиқаи меҳнатии шаҳрвандон дохил мешавад. Шахсони мазкур мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъмини нафақа ҳуқуқ доранд.
7. Бо мақсади таъмини амнияти шахсони бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамкорикунанда ва хешовандони наздики онҳо тибқи тартиби муайяннамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳофизати онҳо гузаронидани чорабиниҳои махсус мумкин аст.
8. Дар сурати вобаста ба иштирок дар гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба ҳалокат расидани шахсе, ки мутобиқи қарордод бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамкорӣ менамуд, ба оилаи ҷабрдида ва шахсони таҳти сарпарастии ӯ ѕарордошта аз ҳисоби буҷети дахлдор ёрдампулии якдафъаина ба андозаи маоши панҷсолаи ҳалокшуда пардохт карда мешавад ва мувофиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби аз даст додани саробон нафақа таъин мегардад.
9. Дар сурати вобаста ба иштирок дар гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ осеб дидан, захм бардоштан, контузия гирифтан ё маъюб шудани шахси мутобиқи қарордод бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳамкорикунанда, ки ҳамкории минбаъдаи ӯро бо мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ғайриимкон мегардонад, ба шахси мазкур аз маблағҳои буҷети дахлдор ёрдампулии якдафъаина ба андозаи маоши сесолааш пардохт карда мешавад ва тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ нафақаи маъюбӣ таъин мегардад.
БОБИ 5. МАБЛАҒГУЗОРИИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ
Моддаи 19. Маблағгузории фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Ба мақомоти давлатие, ки воҳидҳои оперативии онҳо барои амалӣ намудани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ваколатдор шудаанд, аз буҷети давлатӣ маблағ ҷудо карда мешавад, ки он бо тартиби муқаррарнамудаи роҳбарони ин мақомот харҷ карда мешавад.
2. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳуқуқ доранд барои мақомоте, ки дар ҳудуди онҳо фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро амалӣ менамоянд, аз ҳисоби буҷетҳои маҳаллӣ мустақилона маблағҳои иловагӣ ҷудо намоянд.
3. Назоратбарии харҷи маблағе, ки барои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҷудо карда шудааст, аз ҷониби роҳбарони мақомоти давлатӣ, ки ба ҳайати онҳо воҳидҳои оперативии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯиро амаликунанда дохил мешаванд, сурат мегирад.
БОБИ 6. НАЗОРАТБАРӢ ВА НАЗОРАТ БА ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВӢ-ҶУСТУҶӮӢ
Моддаи 20. Назоратбарӣ ва фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Назоратбарӣ ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти муайяннамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.
Моддаи 21. Назорати прокурорӣ ба фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
1. Назорати иҷрои Қонуни мазкур аз ҷониби Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва прокурорҳои тобеи он дар доираи ваколатҳояшон амалӣ карда мешавад.
2. Бо дархости прокурори ваколатдор бинобар ба прокуратура ворид гаштани мавод, иттилоот ва муроҷиатҳои шаҳрвандон оид ба вайрон намудани Қонуни мазкур ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчунин ҳангоми санҷиши тартиби муқарраршудаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва қонунӣ будани қарори дар ин замина қабулшудаи роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ҳуҷҷатҳои оперативӣ-хизматие, ки барои гузаронидани ин чорабиниҳо асос шудаанд, пешниҳод карда мешаванд.
3. Маълумот дар бораи шахсони ба гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ воридкардашуда ва дар бораи кормандони штатии ғайриошкорои мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, ҳамчунин дар бораи шахсони ба ин мақомот ба таври махфӣ мусоидаткунанда ба прокурор танҳо бо розигии хаттии ин шахсон, ба истиснои ҳолатҳои аз ҷониби онҳо содир кардани ҷиноят, дода мешавад. Маълумот дар бораи ташкил, тактика, усул ва воситаҳои амалӣ гардонидани фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба мавзўи назорати прокурорӣ дохил намешаванд.
4. Прокурорҳои дар қисми 1 моддаи мазкур зикршуда ҳифзи маълумотеро, ки дар ҳуҷҷатҳо ва маводи пешниҳодшуда мавҷуданд, таъмин менамоянд.
Моддаи 22. Назоратбарии идоравӣ
Роҳбарони мақомоти амаликунандаи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ барои риояи қонуният ҳангоми ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ масъуланд.
БОБИ 7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ
Моддаи 23. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур
Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
Моддаи 24. Дар бораи аз эътибор соқит донистани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ"
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 майи соли 1998 "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, №10, мод. 146; с. 1999, №11, мод. 278; с. 2003, №85 мод. 453; с. 2005, №12, мод. 642; с. 2006, №3, мод. 147; №7, мод. 339; с.2007, №5, мод. 361; с.2009, №7-8, мод. 491; №12, мод. 819) аз эътибор соқит дониста шавад.
Моддаи 25. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
ш.Душанбе
25 марти соли 2011 № 687

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
"Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ"
Мутобиқи моддаҳои 36 ва 40 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон" Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:
1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" қабул карда шавад.
2. Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" аз 23 маи соли 1998, №652 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 1998, №10, мод. 147) аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Зуҳуров

ш. Душанбе,

2 марти соли 2011, № 352


ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ МАҶЛИСИ ОЛИИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
"Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ"

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" баррасӣ намуда, қарор мекунад:
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ" ҷонибдорӣ карда шавад.

Раиси
Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон М.Убайдуллоев

ш.Душанбе, 11 марти соли 2011 № 127

Видео

Ҳафтаномаи «Қонун ва Ҷомеа»

Табиат

Омор

0000000

ФОҶ дар давраи таърихӣ ва муосир

Китоби Оперативно-розыскная деятельность: история и современность (Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: таърих ва замони муосир)-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро – Вазири корҳои дохилӣ, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмҳои ҳуқуқ, Ҳуқуқшиноси шоистаиТоҷикистон, бо забони русӣ ба тозагӣ аз чоп баромад.

Дар китоб масъалаҳои таърихи ташаккул ва рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони кӯҳан ва муосир, ки то ҳоло дар илми ҳуқуқшиносӣ инъикос нагардидаанд, дарҷ ёфтаанд.

Китоби мазкур барои омӯзгорон, адъюнктантҳо, шунавандагон, курсантҳо ва кормандони оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

Китоби тозанашри Вазири корҳои дохилӣ


Китоби Оперативно-розыскные мероприятия: правовые основы (Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: заминаҳои ҳуқуқӣ)-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро – Вазири корҳои дохилӣ, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмҳои ҳуқуқ, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, бо забони муоширати байни миллатҳо – забони русӣ ба тозагӣ аз чоп баромад, ки дар он ташаккули фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони таърихӣ, инкишоф ва рушди заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони ҳозиразамон, мафҳуми баъзе хусусиятҳо ва тартиби гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, инчунин тартиби пешниҳод намудани натиҷаҳои чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба муфаттишон, мақомоти таҳқиқ, прокурорҳо ва судҳо баррасӣ гардидаанд.

Китоби мазкур барои омӯзгорон, адъюнктантҳо, шунавандагон, курсантҳо ва кормандони оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш гардидааст.

Нашри сеюми китоби дарсии «Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ»

Китоби дарсии «Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ»-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро бо назардошти талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии навин омода гардида, ҷабҳаҳои умумии ин намуди фаъолияти ҳуқуқиро фарогир мебошад.

Китоби мазкур ба хотири пешбурди соҳаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ба омӯзгорон, аспирантҳою адъюнктон, донишҷӯён, курсантону шунавандагон ва ба кормандони оперативӣ, муфаттишон, прокурорҳо, судяҳо, ҳимоячиҳо ва инчунин шаҳрвандон пешкаш мегардад. 

Телефони боварии Вазири корҳои дохилӣ

 

Телефонҳои боварии ҷузъу томҳои ВКД ҶТ

РВКД дар ш.Душанбе

(8372) 221-15-00


РВКД дар вилояти Суғд

(83422) 6-22-22

РВКД дар вилояти Хатлон

(83222) 2-13-13

РВКД дар ВМКБ

(83522) 2-21-21

Қисми минтақавии РВКД-и Хатлон дар  Кӯлоб

(83322) 3-39-79

РВКД дар минтақаи РАШТ

(83131) 2-21-21

Телефони 1919

Бо ташаббуси Вазири корҳои дохилӣ генерал-лейтенанти милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро, дар Вазорати корҳои дохилӣ телефони пайвасткунандаи 1919 ба тамоми ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд.

Шаҳрвандон метавонанд бо ин рақам ба воситаи телефонҳои мобилӣ, (GPRS, CDMA), хонагӣ, корӣ, занг зада, ба Раёсатҳо, Шӯъбаҳо ва ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар қаламрави кишвар пайваст шуда, арзу шикоят, дархост ва маълумоти худро расонанд.

КОДЕКС

                             Лоиҳа 

КОДЕКСИ ОДОБИ КОРМАНДИ ПОЛИТСИЯ 

1. Муқаррароти  умумӣ

     1) Кодекси одоби касбии корманди политсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Кодекс), маҷмӯи қоидаҳои рафтори корманди политсия мебошад, ки ҳадди муошират, қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ ва талаботи маънавии ҷамъият нисбат ба кормандон бармеояд, муайян менамояд.

     2) Мақсади Кодекси мазкур муқаррар намудани қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматии корманди политсия (минбаъд-корманд), мусоидат кардан ҷиҳати баланд бардоштани обрӯ ва эътибори корманд, боварии шаҳрвандон ба мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини меъёрҳои ягонаи рафтори корманди мақомоти корҳои дохилӣ мебошад.

     3) Амали Кодекси мазкур нисбат ба корманде, ки мансаби давлатиро дар мақомоти корҳои дохилӣ, мутобиқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ишғол менамояд, паҳн мегардад. 

Низомномаи Шӯрои ҷамъиятӣ

Низомномаи 

Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Муқаррароти умумӣ

1. Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Шӯрои ҷамъиятӣ) мақомоти ҷамъиятии машваратӣ - мушоҳидавӣ буда, бо мақсади ташкил ва таъмин намудани иштироки мустақим ва ғайримустақими шаҳрвандон дар ҷараёни ислоҳоти милитсия созмон дода шуда, доир ба ин мавзӯъ назардошту пешниҳоди аҳли ҷомеа ва шаҳрвандони алоҳидаро ҷиҳати татбиқунонӣ ва ташаккули сиёсати давлатӣ вобаста ба ҳамкории милитсия бо ҷомеаро ба маълумоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидан ва ба инобат гирифтани афкори ҷамъиятӣ, инчунин назорати ҷамъиятӣ аз рафти ислоҳоти милитсия, таъсис дода шудааст.

Оид ба истифодабарии итилооти сомона

Ҳамаи маводҳои Сомонаи расмии Вазорати корҳои  дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дилхоҳ воситаҳои ахбори омма, дар серверҳои шабакаҳои интернетӣ ё ин, ки дар ҳама паҳнкунандаҳо бе  ягон мамоният бо андоза ва мӯҳлати нашр, метавонанд истифода бурда шаванд.

Истифодаи маводҳо ба ҳафтаномаҳо, маҷаллаҳо, шабакаҳои радиоӣ, телевизионӣ, сомонаҳо ва саҳифаҳои интернетӣ иҷозат дода мешавад. Шарти ягонаи истифодабарии маводҳои Сомонаи расмии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон додани сарчашмаи аввалияи мавод мебошад (www.mvd.tj  www.vkd.tj).

Барои нашр ва чопи маводҳо аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқаи пешакӣ талаб карда намешавад.

Хабарнигори фаврӣ

Дар сомонаи расмии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаи «Хабарнигори фаврӣ» (новобаста аз шаҳрвандӣ) таъсис дода шуд, ки шаҳрвандон метавонанд таъҷилан наворҳои видеоиро вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкуниҳо, қонуншиканиҳо, ҳолатҳои фавқулодда, ҳодисаҳои табиӣ, сӯхтор, садамаҳои нохуши нақлиётӣ ва дигар ҳодисаю воқеаҳое, ки бозтоби васеи ҷамъиятӣ доранд, ирсол намоянд.

 «Хабарнигори фаврӣ» метавонад аз шабакаҳои иҷтимоии Viber, WhatsApp, IMO, Telegrams, WeChat бо рақами телефони мобилии (+ 992) 939 222 111 ва почтаи электронии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   истифода намуда, хабару наворҳои худро ба таври фаврӣ ирсол намояд.

Шаҳрвандон метавонанд маводҳои худро аз рӯи хоҳишмандӣ бо се забон: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ирсол намоянд. 

Махфӣ нигоҳ доштани маълумот дар бораи шахсе, ки  маводро ирсол менамояд, кафолат дода мешавад.