Помилка
  • Table './vkdtj_db/vazor_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS vazor_vvisitcounter(id int(11) unsigned NOT NULL auto_increment, tm int not null, ip BINARY(20) not null, ipraw VARCHAR( 40 ) default NULL , userAgent varchar(1024) default NULL, data longtext, PRIMARY KEY (id), INDEX (tm), INDEX (ip) , INDEX iptm (ip,tm) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1
  • Table './vkdtj_db/vazor_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM vazor_vvisitcounter WHERE tm BETWEEN UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01")) AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(NOW(), "%Y-%m-01") + INTERVAL 1 MONTH)
Барномаҳо

Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон

Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї

«Проблемањои муњими фаъолияти оперативї-љустуљўї ва

наќши он дар тањкими њуќуќи инсон»

Дар толор барои инъикоси конференсия намояндагони воситањои ахбори омма иштирок менамоянд (то хўроки нисфирўзї)

 

 

БАРНОМА

 

8.00-8.30

Баќайдгирї, таќдими китоби дарсии «Фаъолияти оперативї-љустуљўї» ва маводи конференсия

 

 

 

8.30–8.35

 

 

 

8.35 – 8.45

 

 

Сухани хайромаќдонаиВазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти милитсия Рањимов Рамазон Њамроевич

 

Презентатсияи китоби дарсии «ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ» (Ќисми умумї)

 

Розиќзода Абдулњакими Шералї – сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои таърих, генерал-майори милитсия,

 

Сальников Виктор Петрович - доктори илмои њуќуќ, профессор, ходими шоистаи илмњои Федерацияи Россия, генерал-лейтенанти политсия

 

Ба маълумоти иштирокчиёни конференсия расонидани зарурияти ворид намудани фанни таълимии Фаъолияти оперативї-љустуљўї (Ќисми умумї) дар наќшањои таълимии ихтисосњои «Њуќуќшиносї»-и муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї ва ањамиятнокииомўзиши он љињати тайёр намудани мутахассисони касбї. Барои амалї гардидани ин маќсадњо аз љониби Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон Рањимов Рамазон Њамроевич китоби дарсї ва маводи таълимї-методї (барномаи таълимї, наќшаи мавзўъњо, дастурњои таълимї-методї, тестњова масъалањо) омода карда шудаанд.

 

 

 

8.45 –9.30

Кушодашавї

 

 

Модератор

 

Солиев Карим Њољиевичмуовини аввали сардори Академияи ВКД Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, полковники милитсия

 

Суханњои ифтитоњї

 

·Рањимов Рамазон ЊамроевичВазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

·Худоёров Бахтиёр Таварович –Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

Мањмудов Мањкам Аъзамович – Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

·Ќањњоров Абдурањим Абдулањадович – Котиби Шўрои амнияти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, генерал-полковники милитсия

 

·Раљабов Абдусаттор Раљабович - Мудири Шўъбаи мудофиа ва тартиботи њуќуќии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон,Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, генерал-лейтенант

 

·Зуњуров Сайдамир Зуњурович– Сардори Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, генерал-полковник

 

·Абдуллоев Нусратулло Абдуллоевич - Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

·СалимзодаШерхони Одина - Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, мушовири давлатии адлияи дараљаи 3-юм, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

·Азизов Зафар НусратовичРаиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон

 

·Ятимов Саймумин Сатторович-Раиси Кумитаидавлатии амнияти миллї, генерал-лейтенант

 

·Саидов Фатоњ Ѓоибович - Директори Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, генерал-майори адлия

 

·Назаров Рустам Урмонович - Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти милитсия

 

 

9.30-9.50Дидан кардан аз телефони боварї ва ошхонаи нави ВКД, маркази тестї, озмун ва санљишњо

 

9.50 – 10.10кофе - брейк

 

 

 

Сессияи 1-ум

 

МАЪРЎЗАЊО

 

10.10– 10.25

 

 

 

Зарурияти омўзиши фаъолияти оперативї-љустуљўї.

Мутаносибии фаъолияти оперативї-љустуљўї ва мурофиаи љиноятї

 

Солиев Карим Њољиевич – муовини аввали сардори Академияи ВКД Тољикистон, полковники милитсия, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

   

10.25 - 12.00

Музокира

 

 

oНамояндаи суди љумњурї

oНамояндаи прокуратураи љумњурї

oНамояндаи тафтишоти пешакї

oНамояндаи воњиди оперативї-љустуљўї

oНамояндаи адвокатура

   

 

12.00 – 13.00Хўроки нисфирўзї

 

 

СЕССИЯИ 2-юм

(барои кормандони маќомоти давлатї ва адвокатура)

 

МАЪРЎЗАЊО

 

13.00 – 13.15

 

 

 

 

 

 

13.15 – 13.30

 

 

Проблемањои актуалии амалияи фаъолияти оперативї-љустуљўї

 

Орипов Нурулло Маърифхонович- муовини аввали Вазири корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, генерал-майори милитсия

 

Њифзи сирри давлатї дар фаъолияти оперативї-љустуљўї. принсипњои фаъолияти оперативї-љустуљўї

 

Зоиров ЉўрахонМаљидовичСардори Раёсати мубориза бар зидди љиноятњои муташаккили ВКД Љумњурии Тољикистон, генерал-майори милитсия, доктори илмњои њуќуќ, профессор

   

13.30 – 13.45

Хусусиятњои пешнињод кардани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї ба маќомоти тањќиќ, муфатиш, прокурор ва суд

 

Бухориев Мансур ЃоибовичСардори ШКД н.Вањдат, полковники милитсия

 

 

13.45 - 17.00

МУЗОКИРА

 

 

oКорманди Саридораи њифзи сирри давлатї

oНамояндаи суди љумњурї

oНамояндаи прокуратураи љумњурї

oНамояндаи тафтишоти пешакї

oНамояндаи воњиди оперативї-љустуљўї

oНамояндаи адвокатура

 

17.00 - 17.30

 

Муњокимаи лоињаи тавсияњои конференсия ва љамъбасти кори конференсия

   
           

 


РЎЙХАТИ ДАЪВАТШУДАГОН (тибќи алфавит)

 

 

1.Абдуллоев Нусратулло Абдуллоевич - Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

2.Азизов Зафар НусратовичРаиси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон

 

3.Азимов Абдурањмон Раупович-Сардори Омўзишгоњи олии Сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллї, генерал-лейтенант

 

4.Азимов Амирќул Насимович– Раиси Кумита оид ба тартиботи њуќуќї, мудофиа ва амнияти Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

 

5.Айниев Абдусаттор – Сардори Раёсати Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон

 

6.Амирбеков Наим Амирбекович– Раиси Коллегияи адвокатњои Љумњурии Тољикистон

 

7.Бобољонов Исрофил Хусейнович – Раисисуди н.Рўдакї, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

8.БуриевИмомќул Бозорович – Мудири Шўъбаи таърихи давлат ва њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ

 

9.Ватанов Мањмадалї Мањмадуллоевич– Раиси Кумита оид ба ќонунгузорї ва њуќуќи инсониМаљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

 

10.Ѓафуров Хайрулло – дотсенти кафедраи Њуќуќисудї ва назорати прокурории факултети њуќуќшиносии Донишгоњи Миллии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ

 

11.Давлатов Љумахон Мањмадалиевич – Мушовири давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба сиёсати њуќуќї- намояндаи комилњуќуќи Президенти Љумњурии Тољикистон дар Маљлиси Олї

 

12.Дорис Хертрампф- Сафири Германия дар Љумњурии Тољикистон

 

13.Зарипов Гурез ЗариповичСардори Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

 

14.Зуњуров Сайдамир Зуњурович– Сардори Саридораи њифзи сирри давлатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, генерал-полковник

 

15.Ивар Викки- Сафири САЊА дар Љумњурии Тољикистон

 

16.Имомов Мањмадюсуф Сайдалиевич– Ректори Донишгоњи Словянии Тољикистон-Россия, доктори илмњои филологї, профессор, аъзо-корреспонденти Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон

 

17.Искандаров Зайниддин Њомидович - Сардори кафедраи Њуќуќи судї ва назорати прокурории факултети њуќуќшиносии Донишгоњи Давлатии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ

 

18.Исоќов Дилшод - Муовини сардори Ситоди генералии Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон генерал-майор

 

19.Ќањњоров Абдурањим Абдулањадович – Котиби Шўрои амнияти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, генерал-полковники милитсия

 

20.Каримов Осим Ќосимович- Ректори Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, доктори илмњои таърих, профессор

 

21.Кеннет Гросс – Сафири Штатњои Муттањидаи Америка дар Љумњурии Тољикистон

 

22.Мањмадалиев РаљабалїСолиевич - Мовини Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон, полковники гвардия

 

23.Мањмудов Мањкам Аъзамович – Раиси Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор, академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

24.Мањмудов Изатулло Тешаевич – Муовини декани факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ

 

25.Муродов Дўстмурод Њаитович– Мудири Шўъбаи њуќуќи Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон

 

26.МуњаммадиевАбдуќодир Сайидалиевич – Муовини аввали Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, мушовири давлатии адлияи дараљаи сеюм, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

27.Назаров Рустам Урмонович - Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти милитсия

 

28.Насурдинов Эмомалї Сайфиддинович – Декани факултети њуќуќшиносии Донишгоњи Давлатии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, дотсент

 

29.Одинаев Њаёт Абдулњаќович - Ректори Донишгоњи Миллии Тољикистон, доктори илмњои иќтисодї, профессор

 

30.Попов Юрий ФедоровичСафири Федератсияи Россия дар Љумњурии Тољикистон

 

31.Рањимов Мањмад Забирович – Директори Маркази миллии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор

 

32.Раљабалї Рањмоналї - Фармондењи Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон, генерал-лейтенанти гвардия

 

33.Раљабов Абдусаттор Раљабович- Мудири Шўъбаи мудофиа ва тартиботи њуќуќии Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон, генерал-лейтенант

 

34.Раљабов Саидумар Одинаевич – Мудири Шўъбаи њуќуќи байналмилалии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ

 

35.Рустами Эмомалї – сардори Раёсати ташкили мубориза бар зидди њуќуќвайрокунињои гумрукї

 

36.Саидов Нуриддин Саидович – Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои фалсафа, профессор

 

37.Саидов Фатоњ ЃоибовичДиректори Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, генерал-майори адлия

 

38.Саидов ХайруллоНазарович – Муовини Прокурори генералї- Сарпрокурори њарбии Љумњурии Тољикистон, генерал- майори адлия

 

39.Саймиддинов Додихудо- Раиси Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон

 

40.СалимзодаШерхони Одина Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон, мушовири давлатии адлияи дараљаи 3-юм, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

41.Солибоев Алиљон Абдуллоевич–Сардори Мактаби Олии Кумитаи давлатии амнияти миллї, генерал-майор

 

42.Тоњиров Фозил Тоњирович – Мушовири бахши њуќуќи Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор, академики Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон

 

43.Фан Сянжун– Сафири Љумњурии Халќии Хитой дар Љумњурии Тољикистон

 

44.Хайруллоев ШералїХайруллоевич– Вазири мудофиаи Љумњурии Тољикистон, генерал-полковник

 

45.Хољаев Ато Њамдамович – Сармуњаррири нашриёти «ЭР- граф», Корманди шоистаиТољикистон, њамраиси анљумани муоширон ва тарљумонњоиИДМ ва Балтия

 

46.Худоёров Бахтиёр Таварович – Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

 

47.Шарипов Изатулло Шарипович– Муовини Вазири адлияи Љумњурии Тољикистон, Сардори Сарраёсати иљрои љазои љиноятї, генерал-лейтенант

 

48.Шарипов Таќдиршо – Сардори кафедраи Њуќуќи љиноятии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи Давлатии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ, профессор, Њуќуќшиноси шоистаи Тољикистон

49. Юсуфӣ Хайринисо - Раиси Кумитаи оид бо масалъалањои ичтимоӣ, оила ва њифзи сињатии Маљлиси намояндагон, Маљлиси Олӣ Љумњурии Тољикистон

 

50.Ятимов Саймумин СатторовичРаиси Кумитаи давлатии амнияти миллї, генерал-лейтенант

 

Њамчунин дар конференсия даъват шудаанд:

 

·Судяњои Суди Олии Љумњурии Тољикистон, судяњои ВМКБ, вилоятї, шањру ноњияњои љумњурї;

·Прокуророн ва муфаттишони Прокуратураи генералї, прокуратурањои ВМКБ, вилоятї, шањру ноњияњои љумњурї;

·Тањќиќбарандагон ва муфаттишони маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон;

·Ваколатдорони оперативии маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўии Љумњурии Тољикистон;

·Адвокатњо вањимоятгарњо бо парвандањои љиноятї.

 

Ташкилкунанда: Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон

Забони конференсия: тољикї

 

Барномаи конференсияи илмї-амалииљумњуриявї дар мавзўи «Проблемањои мумњими фаъолияти оперативї-љустуљўї ва наќшион дар тањкими њуќуќиинсон» (15 марти соли 2012)

 

 

 

Муњаррирон: Рањимов Рамазон Њамроевич,

Солиев Карим Њољиевич

 

Мураттибон: Рањимов А.А.,

Фатњиллоев Д.С.

 

Видео

Ҳафтаномаи «Қонун ва Ҷомеа»

Табиат

Омор

0000000

ФОҶ дар давраи таърихӣ ва муосир

Китоби Оперативно-розыскная деятельность: история и современность (Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: таърих ва замони муосир)-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро – Вазири корҳои дохилӣ, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмҳои ҳуқуқ, Ҳуқуқшиноси шоистаиТоҷикистон, бо забони русӣ ба тозагӣ аз чоп баромад.

Дар китоб масъалаҳои таърихи ташаккул ва рушди фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони кӯҳан ва муосир, ки то ҳоло дар илми ҳуқуқшиносӣ инъикос нагардидаанд, дарҷ ёфтаанд.

Китоби мазкур барои омӯзгорон, адъюнктантҳо, шунавандагон, курсантҳо ва кормандони оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

Китоби тозанашри Вазири корҳои дохилӣ


Китоби Оперативно-розыскные мероприятия: правовые основы (Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: заминаҳои ҳуқуқӣ)-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро – Вазири корҳои дохилӣ, генерал-лейтенанти милитсия, номзади илмҳои ҳуқуқ, Ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, бо забони муоширати байни миллатҳо – забони русӣ ба тозагӣ аз чоп баромад, ки дар он ташаккули фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони таърихӣ, инкишоф ва рушди заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар Тоҷикистони ҳозиразамон, мафҳуми баъзе хусусиятҳо ва тартиби гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ, инчунин тартиби пешниҳод намудани натиҷаҳои чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба муфаттишон, мақомоти таҳқиқ, прокурорҳо ва судҳо баррасӣ гардидаанд.

Китоби мазкур барои омӯзгорон, адъюнктантҳо, шунавандагон, курсантҳо ва кормандони оперативии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш гардидааст.

Нашри сеюми китоби дарсии «Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ»

Китоби дарсии «Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ»-и Раҳимзода Рамазон Ҳамро бо назардошти талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии навин омода гардида, ҷабҳаҳои умумии ин намуди фаъолияти ҳуқуқиро фарогир мебошад.

Китоби мазкур ба хотири пешбурди соҳаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ ба омӯзгорон, аспирантҳою адъюнктон, донишҷӯён, курсантону шунавандагон ва ба кормандони оперативӣ, муфаттишон, прокурорҳо, судяҳо, ҳимоячиҳо ва инчунин шаҳрвандон пешкаш мегардад. 

Телефони боварии Вазири корҳои дохилӣ

 

Телефонҳои боварии ҷузъу томҳои ВКД ҶТ

РВКД дар ш.Душанбе

(8372) 221-15-00


РВКД дар вилояти Суғд

(83422) 6-22-22

РВКД дар вилояти Хатлон

(83222) 2-13-13

РВКД дар ВМКБ

(83522) 2-21-21

Қисми минтақавии РВКД-и Хатлон дар  Кӯлоб

(83322) 3-39-79

РВКД дар минтақаи РАШТ

(83131) 2-21-21

Телефони 1919

Бо ташаббуси Вазири корҳои дохилӣ генерал-лейтенанти милитсия Раҳимзода Рамазон Ҳамро, дар Вазорати корҳои дохилӣ телефони пайвасткунандаи 1919 ба тамоми ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуд.

Шаҳрвандон метавонанд бо ин рақам ба воситаи телефонҳои мобилӣ, (GPRS, CDMA), хонагӣ, корӣ, занг зада, ба Раёсатҳо, Шӯъбаҳо ва ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар қаламрави кишвар пайваст шуда, арзу шикоят, дархост ва маълумоти худро расонанд.

КОДЕКС

                             Лоиҳа 

КОДЕКСИ ОДОБИ КОРМАНДИ ПОЛИТСИЯ 

1. Муқаррароти  умумӣ

     1) Кодекси одоби касбии корманди политсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Кодекс), маҷмӯи қоидаҳои рафтори корманди политсия мебошад, ки ҳадди муошират, қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, арзишҳои эътирофшудаи ахлоқи инсонӣ ва талаботи маънавии ҷамъият нисбат ба кормандон бармеояд, муайян менамояд.

     2) Мақсади Кодекси мазкур муқаррар намудани қоидаҳои рафтори хизматӣ ва ғайрихизматии корманди политсия (минбаъд-корманд), мусоидат кардан ҷиҳати баланд бардоштани обрӯ ва эътибори корманд, боварии шаҳрвандон ба мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини меъёрҳои ягонаи рафтори корманди мақомоти корҳои дохилӣ мебошад.

     3) Амали Кодекси мазкур нисбат ба корманде, ки мансаби давлатиро дар мақомоти корҳои дохилӣ, мутобиқи қонунгузории амалкунандаи ҷумҳурӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ишғол менамояд, паҳн мегардад. 

Низомномаи Шӯрои ҷамъиятӣ

Низомномаи 

Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Муқаррароти умумӣ

1. Шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Шӯрои ҷамъиятӣ) мақомоти ҷамъиятии машваратӣ - мушоҳидавӣ буда, бо мақсади ташкил ва таъмин намудани иштироки мустақим ва ғайримустақими шаҳрвандон дар ҷараёни ислоҳоти милитсия созмон дода шуда, доир ба ин мавзӯъ назардошту пешниҳоди аҳли ҷомеа ва шаҳрвандони алоҳидаро ҷиҳати татбиқунонӣ ва ташаккули сиёсати давлатӣ вобаста ба ҳамкории милитсия бо ҷомеаро ба маълумоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидан ва ба инобат гирифтани афкори ҷамъиятӣ, инчунин назорати ҷамъиятӣ аз рафти ислоҳоти милитсия, таъсис дода шудааст.

Оид ба истифодабарии итилооти сомона

Ҳамаи маводҳои Сомонаи расмии Вазорати корҳои  дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дилхоҳ воситаҳои ахбори омма, дар серверҳои шабакаҳои интернетӣ ё ин, ки дар ҳама паҳнкунандаҳо бе  ягон мамоният бо андоза ва мӯҳлати нашр, метавонанд истифода бурда шаванд.

Истифодаи маводҳо ба ҳафтаномаҳо, маҷаллаҳо, шабакаҳои радиоӣ, телевизионӣ, сомонаҳо ва саҳифаҳои интернетӣ иҷозат дода мешавад. Шарти ягонаи истифодабарии маводҳои Сомонаи расмии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон додани сарчашмаи аввалияи мавод мебошад (www.mvd.tj  www.vkd.tj).

Барои нашр ва чопи маводҳо аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқаи пешакӣ талаб карда намешавад.

Хабарнигори фаврӣ

Дар сомонаи расмии ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаи «Хабарнигори фаврӣ» (новобаста аз шаҳрвандӣ) таъсис дода шуд, ки шаҳрвандон метавонанд таъҷилан наворҳои видеоиро вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкуниҳо, қонуншиканиҳо, ҳолатҳои фавқулодда, ҳодисаҳои табиӣ, сӯхтор, садамаҳои нохуши нақлиётӣ ва дигар ҳодисаю воқеаҳое, ки бозтоби васеи ҷамъиятӣ доранд, ирсол намоянд.

 «Хабарнигори фаврӣ» метавонад аз шабакаҳои иҷтимоии Viber, WhatsApp, IMO, Telegrams, WeChat бо рақами телефони мобилии (+ 992) 939 222 111 ва почтаи электронии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   истифода намуда, хабару наворҳои худро ба таври фаврӣ ирсол намояд.

Шаҳрвандон метавонанд маводҳои худро аз рӯи хоҳишмандӣ бо се забон: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ирсол намоянд. 

Махфӣ нигоҳ доштани маълумот дар бораи шахсе, ки  маводро ирсол менамояд, кафолат дода мешавад.